Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Alle mennesker fortjener et værdigt liv. Det gælder også mennesker med sociale eller psykiske udfordringer.

I Socialdemokratiet ser vi alle mennesker, som dem, de er. Derfor ønsker vi at behandle alle individuelt. Vi ønsker løsninger gennem en dialog, der får den enkelte til at føle sig set, hørt og anerkendt.

Det handler om ordentlighed i den kommunale tilgang til alle borgere.

Ordentlighed er også, at borgerne får indsigt i egen sag og at kommunikationen foregår i et sprog, som borgerne forstår. Både mundtligt og skriftligt.

Vi ønsker at videreudvikle endnu flere tilbud til mennesker med sociale eller psykiske udfordringer. Det er en opgave, vi gerne påtager os i et stærkere samarbejde med både frivillige foreninger og organisationer.

Målet er også at sørge for, at alle børn får mulighed for gode, langvarige relationer til familie og mennesker omkring sig. Vi vil desuden inddrage og styrke netværket omkring børn og unge, der er anbragt i pleje uden for eget hjem.