Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

I de kommende år bliver Sundheds- og Forebyggelsesområdet stadig mere betydningsfuldt i den kommunale sektor.

Derfor vil vi kæmpe for, at Haderslev Kommunes borgere kan modtage så mange sundhedsydelser som muligt i nærområdet.

Vi vil videreudvikle sundhedscentrene i Gram, Vojens og Haderslev, for det gælder om at opnå både geografisk og social lighed i sundhedstilbuddene.

Vi vil blive ved med at presse på over for Regionen for at få ambulancerne hurtigere frem.
Og vi vil arbejde for at få den enkelte speciallæge til at virke i vores sundhedscentre, fremfor at mange borgere skal køre til hospitalerne i nabobyerne.

I takt med at behovet for kommunal genoptræning stiger, skal de nødvendige ressourcer være til stede.
Overgangen mellem sygehuse og hjemmepleje skal være sikre og trygge for både patienter og pårørende.

Den bedste indsats, sundhedssektoren kan yde, er den forebyggende indsats. Derfor vil vi stå som garant for, at sektorer som sundhedspleje, tandpleje og forebyggende hjemmebesøg får nye udviklingsmuligheder.

Endelig ønsker vi et helt særligt fokus på børn og unges trivsel, sundhed og mentale helbred.