Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Tidlig indsats har en stor effekt.

Så enkelt kan det siges, og derfor er sundhedsplejens arbejde vigtigt. Råd og vejledning til familien, tidlig opsporing og et særligt fokus på de sårbare og udsatte familier er de centrale opgaver for sundhedsplejen. Det handler om, at støtte forældrene i at give deres barn den bedst mulige start på livet.

Derfor vil vi udbygge den tidlige indsats med besøg allerede under graviditeten og derefter med et særligt fokus på barnets første 1.000 dage. Ganske enkelt fordi vi ved, det virker.

Vi vil styrke den tværfaglige indsats omkring barnet og familien, når de har brug for hjælp. Det kan indebære et samarbejde mellem sundhedsplejen og familiehuset, familierådgivningen, PPR, dagpleje, vuggestue og børnehaven.

Ved at sætte fokus på barnets tilknytning til forældrene, barnets motoriske og sproglige udvikling, kan vi styrke forældrerollen og stimulere barnets naturlige udvikling. Sundhedsfremme og forebyggelse er nøgleord, så alle børn - uanset social eller økonomisk baggrund - får en sund opvækst.