Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Attraktive centerbyer fyldt med liv, service og vækst er en forudsætning for det gode liv i landdistrikterne. Samtidig er attraktive landsbyer fyldt med fællesskab, natur og vækst er en forudsætning for vore velfungerende centerbyer – Gram, Vojens og Haderslev.

I Landdistriktsudvalget har vi som socialdemokrater blandt andet arbejdet for en samlet Haderslev kommune med vækst og muligheder i centerbyerne såvel som i landsbyerne.

Overalt i kommunen trives et stort engagement. Båret frem af ildsjæle, der skaber stærke lokale fællesskaber. Mennesker, der tager ansvar og præger udviklingen. Ildsjælene gør en forskel for præcis deres centerby eller landsby.

Vi insisterer på, at vi sammen kan bevare de små samfund. Samtidig med at vi udvikler og udbygger vores centerbyer. Vi vil fremme bæredygtig udvikling og grøn omstilling - også i landdistrikterne.

Vi ønsker også, at de tre centerbyer udvikles med forskønnelse, bosætning, arbejdspladser og flere uddannelsespladser og institutioner. Vi vil gøre vores kommune til et attraktivt sted at være for de studerende og for børnefamilierne.

Vi agter at styrke puljen til landsbyfornyelse, så vi både kan forskønne landsbyerne, renovere og nedrive de faldefærdige huse, der skæmmer i landskabet. Vi vil forsat arbejde for, at der kan bygges nye huse i landsbyerne inden for den naturlige landsbyafgrænsning. Og vi vil fortsat arbejde for dagpleje, daginstitutioner og skoler, samt foreningslivet og mødesteder i landdistrikterne.

Vi ønsker ikke, at udvikling i kommunen bliver en kamp mellem land og by. Det skaber ikke mere liv i de små samfund, at der opstår modsætning mellem by og land. Men vi vil bevare nærheden. Både for de, der ønsker at bo i byen og de, der vil bo på landet.

Socialdemokraterne vil med andre ord samle og styrke hele Haderslev Kommune.