Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Haderslev har tidligere haft et godt og betydningsfuldt Ungdomsråd. Vi savner denne unge stemme i lokalpolitik.

I tæt samarbejde med de unge ønsker vi derfor at få etableret et Ungeråd, der dels kan være sparringspartner for kommunalbestyrelsen, dels selv kan sætte fokus på emner set med ungdommens øjne. Eller sætte fokus på det, der betyder noget, når man er ung.

Ungerådet skal være for unge i udskolingen og på ungdomsuddannelserne og kan eventuelt bestå af repræsentanter fra elevrådene på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Målet er ganske enkelt at få de unge mere på banen. At få de unge til at komme med forslag til nye tiltag i kommunen og få dem til at forholde sig til emner, kommunalbestyrelsen arbejder med. Det handler med andre ord om demokratidannelse og borgerinddragelse. De unge skal opleve, at de bliver hørt.

Lykkes det at få oprettet et Ungeråd, vil vi arbejde for at etablere en samarbejdsstruktur, som sikrer, at ungdommens stemmer systematisk bliver inddraget i udviklingen af vores kommune.