Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Erhvervspolitik er og bliver en stærk del af det socialdemokratiske DNA i Haderslev Kommune. Et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv er nødvendigt for at skabe gode arbejdspladser. Gode arbejdspladser er en forudsætning for vores velfærd i vores kommune.

Omvendt er et stærkt velfærdssamfund nødvendigt for at kunne have et stærkt erhvervsliv.

Gode børnehaver, en stærk folkeskole, ungdoms- og erhvervsuddannelser på et højt niveau, en velfungerende infrastruktur og et spændende kulturliv bliver således også til erhvervspolitik.

Vi ser det som vores opgave at sikre og bidrage til, at rammerne for at skabe job og vækst i erhvervslivet er optimale. I den proces skal virksomheder og kommune turde stille krav til hinanden. For eksempel hvad angår aktiv erhvervspolitik, hurtig sagsbehandling, gode arbejdsvilkår, social og miljømæssig ansvarlighed, fair skattebetaling o.s.v.

Vi mener, at virksomhedernes rammevilkår skal ses bredt. Vi mener også, at samfundet kan løfte en række af disse rammevilkår bedre end erhvervslivet alene.

Lad os tage et eksempel:

Når det gælder de senere års mangel på lærepladser, vil et positivt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv give de bedste resultater.

Det handler ikke kun om vejledning og kampagner over for de unge. Det handler også om, at virksomhederne viser ansvar. Kommunen må gerne presse på ved f.eks. i kommunale arbejdsudbud at gøre virksomhederne klart, at de kun kan få kommunale opgaver, hvis de stiller lærepladser til rådighed.