Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Velfærd er og bliver Socialdemokratiets hjertebarn og politiske omdrejningspunkt. Velfærd for børn, unge, udsatte og ældre.

Derfor er vi klar til at levere en bred indsats for at sikre og højne velfærden i Haderslev Kommune. Sådan som vi har gjort det indtil nu.

Vi arbejder at forbedre velfærden på især tre konkrete punkter.

  • Vi vil sætte en stopper for udlicitering af pleje og omsorg. Erfaringerne taler deres tydelige sprog: Det er hverken bedre eller billigere, at private firmaer udfører opgaven.
  • Vi vil sørge for bedre normeringer og større fokus på efteruddannelse inden for ældreplejen. Af hensyn til de ældre og deres pårørende ønsker vi færre vikarer. Det giver tryghed for alle parter.
  • Vi vil sikre, at tiden for sagsbehandling i Visitationen bliver nedbragt og at individuelle hensyn i langt højere grad nyder fremme. Der er alt for mange, der må vente uger, måneder og halve år på et svar.