Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Her på hjemmesiden kan du stifte bekendtskab med vores vision og overordnede mål for udviklingen af Haderslev Kommune. 

Henrik Rønnow
Gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen for Haderslev Kommune

 

FÆLLES OM DET GODE LIV

Vi hylder fællesskabet. Fællesskab om det gode liv. Derfor er det vores overordnede mål at sætte nye standarder for velfærd, vækst og udvikling, grøn omstilling og borgerinddragelse. 

Vi tror på, at en satsning på disse områder i højere grad vil gøre borgerne i Haderslev Kommune tilfredse, glade og stolte.

Tilfredse, fordi den politiske styring af kommunen er baseret på ordentlighed og respekt for alle – uanset hvem vi er.

Glade, fordi alle borgere føler sig som en del af et fællesskab, hvor vi som socialdemokrater vægter tryghed, livskvalitet og en hverdag med mange muligheder for alle.

Stolte, fordi vi alle kan identificere os med de værdier, som vores kommune er bygget på.

POLITIK PÅ SEKS SØJLER

Vores politiske virke de næste fire år – 2022-2026 – vil blive udfoldet på et fundament med seks søjler:

OBS! Scroll sidelæns på mobile-enheder for at se alle 6 søjler.FUNDAMENTET: SUND OG ANSVARLIG ØKONOMI

Grundlaget for at kunne drive en god kommune er, at vi har styr på økonomien. Det gælder både de enkelte års budgetter og det lidt mere langsigtede perspektiv med investeringer og gæld.

Vi tager som socialdemokrater gerne medansvar for, at Haderslev Kommune har en meget sund økonomi. Vi står som garanter for, at der løbende bliver holdt styr på kommunens udgifter og indtægter. Vi finder de nuværende rammer for skat og statslige tilskud for passende.

Vi tror på, at en høj grad af decentralisering af økonomien er en god vej til rationel drift. De enkelte afdelinger og institutioner skal have vidtgående selvstyre og dermed ansvar for deres budgetrammer.

Vejen til en bedre økonomi for kommunen er kloge og langsigtede investeringer. Vi får flere skatteydere og flere skattekroner, når vi tør investere i en bedre kommune. Det drejer sig om at styrke et godt kommunalt image ved at have gode daginstitutioner, moderne skoler, et godt og varieret idræts- og kulturliv i en velfungerende og serviceorienteret kommune.

Vi vil i den kommende periode med kloge investeringer i medarbejdernes kompetencer og i en omfattende grøn omstilling gøre Haderslev til en langt mere attraktiv kommune. Vi tror på, at vi kan udvikle det kommunale fællesskab yderligere til gavn for den enkelte borgers oplevelse af at have et godt og rigt liv. Et liv med en højere grad af tilfredshed, glæde og stolthed over at bo og leve i Haderslev Kommune.

rodrose hvidkant150